Kolekcja stereoskopowych slajdów ukazujących życie codzienne

Slajd stereoskopowy. Rodzina w Alpach, Francja pocz. lat 30.

Życie codzienne na slajdach w wersji 2D

Prezentujemy tutaj wybrane slajdy stereoskopowe wykonane przez fotoamatorów. Miały dokumentować wydarzenia z życia codziennego, wakacyjne podróże, piękno ogrodów, zachowywać portrety członków rodzin i znajomych. A po latach stanowić dla potomków fundament pamięci o przeszłości.

Życie codzienne na slajdach w wersji 3D

Zwykle stare zdjęcia kojarzą się nam z księgą w ozdobnej oprawie. Jednak czasem rodzinny album przybierał postać szufladek (bądź pudełek) ze szklanymi diapozytywami. Ludźmi i miejscami z przeszłości zanurzonymi w iluzyjnej przestrzeni 3D.