Kolekcja unikatowych polskich slajdów do latarni magicznej

Królowa Jadwiga, slajd do latarni magicznej

Życie królowej Jadwigi

Zestaw kolorowych slajdów ukazujących najważniejsze, zdaniem autora, wydarzenia w życiu królowej Jadwigi (od 1997 roku kanonizowanej). Sugestywne kolorowe obrazy naniesiono na szklane slajdy techniką dekalkomanii z przygotowanych uprzednio chromolitograficznych wydruków. W gruncie rzeczy produkcja takich slajdów polegała na naklejaniu na szkło barwnej kalkomanii.

Bazylika i klasztor Paulinów na Skałce. Slajd do latarni magicznej

Początki Państwa Polskiego

Zestaw slajdów ukazujących Polskę pierwszych Piastów. Kilka portretów ze słynnego cyklu Jana Matejki (Poczet Książąt i królów polskich), zdjęcia kilku najstarszych kościołów i miejsc kultu (groby św. Wojciecha i św. Stanisława), ważne wydarzenia (n. in. zaprowadzenie chrześcijaństwa). Slajdy wykonane w technice chromolitografii, częściowo ręcznie kolorowane.

Św. Teresa z Lisieux. Slajd do latarni magicznej

Św. Teresa z Lisieux

W ramach edukacji religijnej dzieci i młodzieży w szkołach, ale i w domach, wyświetlano czasem takie zestawy slajdów. W skrótowej formie ukazywały ważne wydarzenia z Biblii, żywoty świętych (hagiografia), miejsca kultu religijnego itp. Ta swoista Biblia Pauperum w wersji do latarni magicznych, w początkach filmu przerodziła się w serie krótkich filmów o tej tematyce.