Galeria autochromów stereoskopowych w 2D

Galeria autochromów w 2D ukazuje skany stereoskopowych zdjęć, które znajdują się oryginalnie na szklanych płytkach. Są to oryginały zdjęć, z autochromów nie robiono odbitek. zdjęcia są zrobione z przesunięciem,  aparatem do fotografii stereoskopowej z dwoma obiektywami. Obraz przestrzenny pojawiał się, gdy widz oglądał zdjęcia w stereoskopie. Prezentowane poniżej stereopary pochodzą z kolekcji KinoHistoria.

© 2019 KinoHistoria All rights reserved​