Autochromy - pierwszy wprowadzony do produkcji patent na barwne zdjęcia

Kwiaty w szklarni, autochrom

Czym są autochromy?

Bracia Lumière to nie tylko wynalazek kinematografu. To także jedna z pierwszych na świecie udanych metod uzyskiwania barwnych fotografii. Zasadnicze prace nad wynalazkiem zakończyli 17 grudnia 1903 roku. Na początku 1904 wynalazek opatentowali. A w 1907, po udoskonaleniu, wdrożyli do masowej produkcji. Autochromy, bo tak nazwali zdjęcia wykonywane tą metodą, dość wiernie odwzorowywały naturalne barwy

Park w Nicei, slajd do stereoskopu szafkowego, autochrom

Nieco o autochromach stereoskopowych

Bracia postanowili wykorzystać autochromy także do fotografii stereoskopowej. Barwne utochromy są niesamowite. Żyjący 100 lat temu ludzie i ich świat wydają się tak bliscy, jak na wyciągnięcie ręki. Aż chciałoby się zajrzeć dalej za krawędzie zdjęcia. Iluzja jest czasem tak silna, że na ekranie komputera chce się przesunąć kursor o 180°...

Morze, okolice Mentony. Autochrom

Nieco o kolekcji w zbiorach KinoHostoria

Historia opisanych poniżej stereoskopowych zdjęć prawdopodobnie pozostanie historią nieopowiedzianą. Zdjęcia zostały odnalezione razem, w jednym miejscu. Wydaje się, że łączy je czas i miejsca. Głównie Lazurowe Wybrzeże we Francji i Timgad w Algierii. Są barwnym echem, wspomnieniem z wakacji sprzed Wielkiej Wojny...

Kaplica, na cmentarzu w Mentonie. Autochrom

Galeria stereoskopowych autochromów w 2D

Prezentujemy tutaj Państwu przykłady kolorowych stereopar w wersji po zeskanowaniu. Zdjęcia wykonane z obowiązkowym przesunięciem. Lewe dla lewego oka, prawe dla tego obok. Widać dobrze czarne obrzeże, które miało chronić delikatny obraz przed zgubnymi wpływami środowiska.

Galeria autochromów stereoskopowych w 3D

W tej galerii zobaczą Państwo stereopary złożone w formie anaglifów, które bez problemu obejrzeć można w 3D przez łatwo dostępne okulary. Jeden okular z niebieską szybką (najczęściej folią), drugi czerwony. I to wystarczy. Niestety, wersje 3D są na stronie zoptymalizowane, aby się łatwiej otwierały.